Strefa Klienta

Szkolenia dla
profesjonalistów

z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym
oraz wyceny instrumentów finansowych.

Opolski - szkolenia i doradztwo

Firma Opolski – Szkolenia i Doradztwo powstała jako realizacja mojej pasji w zakresie propagowania kultury zarządzania ryzykiem.
Kilkanaście lat pracy w zarządzaniu ryzykiem finansowym oraz dziesiątki opracowanych i przeprowadzonych szkoleń z obszaru ryzyka oraz wyceny
instrumentów finansowych skłoniło mnie do uruchomienia działalności, która ma wspierać uczestników rynku finansowego w zarządzaniu ryzykiem.
Zapraszam do korzystania z naszych usług.

Paweł Opolski,CFA, PRM
właściciel

Najbliższe szkolenia

Instrumenty Pochodne – charakterystyka, wycena i ryzyko (3-dniowe)

Instrumenty Pochodne – charakterystyka, wycena i ryzyko (3-dniowe)
paź
25
2017

Instrumenty pochodne są najczęściej zawieranymi instrumentami finansowymi na świecie, pomimo tego, że zostały wprowadzone po to, żeby zarządzać ryzykiem ich…

czytaj więcej

Ryzyko Rynkowe – identyfikacja, pomiar i limitowanie (2-dniowe)

Ryzyko rynkowe jest nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności na rynku finansowym. Banki zarabiają na ponoszeniu tego ryzyka jednak jego materializacja…

czytaj więcej

Pomiar ryzyka płynności – podejście praktyczne (2-dniowe)

Ryzyko płynności jest jednym kluczowych ryzyk występujących w działalności bankowej, która z definicji polega na przyjmowaniu krótko i średnioterminowych depozytów…

czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem kredytowym kontrahenta i CVA (2-dniowe)

Pomiar oraz ograniczanie ryzyka kredytowego kontrahenta jest zagadnieniem, które nabrało nowego znaczenia w okresie kryzysu finansowego zwłaszcza po upadku banku…

czytaj więcej

Ryzyko Stop Procentowej – identyfikacja, analiza i pomiar (2-dniowe)

Ryzyko stopy procentowej jest nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności na rynku bankowym i ubezpieczeniowym. Banki zarabiają na ponoszeniu tego ryzyka…

czytaj więcej

Wycena instrumentów pochodnych stopy procentowej (3-dniowe)

Właściwa wycena instrumentów finansowych jest kluczowym elementem prowadzenia biznesu dla instytucji finansowych, rozwój rynków finansowych oraz wymagań nadzorczych w istotnym…

czytaj więcej